konkurs na wystawy indywidualne i zbiorowe w roku 2011 (regulamin)

Regulamin konkursu:
1. W konkursie na wystawy indywidualne (zbiorowe) mogą wziąć udział:
- studenci wyższych uczelni ( w tym gł. ASP),
- początkujący artyści (tuż po ukończeniu ASP),
- uczniowi szkół średnich, LO Plastycznych, osoby uczęszczające na zajęcia plastyczne do MDK, Domów Kultury itp. Instytucji (dorobek udokumentowany i potwierdzony przez nauczyciela prowadzącego).

2. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanie w formie elektronicznej prezentacji prac (w formacie JPG) na adres mail:
marta@byd.pl lub plastyka.apk@byd.pl lub na adres stacjonarny: Galeria Debiut APK WSG, ul. Królowej Jadwigi 14, Bydgoszcz, z dopiskiem konkurs.

3.Prace na wystawę kwalifikowane będą na podstawie zgłoszenia w formie prezentacji multimedialnej lub portfolio przez powołaną Komisję Galerii Debiut.


4. Termin zgłaszania propozycji wystawy kończy się 30 grudnia 2010 roku.

5. Dodatkowe pytania na temat konkursu proszę kierować na adres mail:  marta@byd.pl
 

GALERIA DEBIUT
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 14
85-229 BYDGOSZCZ
DEBIUT@BYD.PL
Szczegółowy kontakt »