Joanna Tokarczyk

Joanna Tokarczyk

Biografia

Joanna Tokarczyk- urodzona 14.07.1981 r. w Szczecinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała na kierunku grafika w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie; ukończyła także filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka stypendium Socrates – Erasmus w roku 2006 (pobyt na uczelni portugalskiej – studia na Wydziale Sztuk Pięknych Universidade de Lisboa) oraz Stypendium Artystycznego Prezydenta Szczecina w roku 2007. Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustracją. Jest autorką tekstów o sztuce w szczecińskim dwumiesięczniku „Pogranicza” oraz członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od roku 2008 pracuje jako asystentka w pracowni rysunku w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wystawy:

  • Wystawa Plakatu Filmowego, Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie – Dąbiu (2004)
  • V Biennale Plakatu Polskiego w Krakowie (2005)
  • Wystawa Rysunku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej i Politechniki Koszalińskiej, galeria „OFFicyna”, Szczecin (2005)
  • Wystawa z okazji X – lecia Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, Galeria Południowa Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2005)
  • VII Ogólnopolskie Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej „Agrafa” w Katowicach (2005)
  • polsko – niemiecka wystawa grafiki, centrum Stowarzyszenia Schloß Bröllin w Bröllinie (Niemcy), (2006)
  • indywidualna wystawa pt.: „Rysunek i ilustracja”, galeria „Ewent” w Szczecinie (2008)
  • wystawa Rysunkowego Koła Naukowego DISEGNO pt.: „Rysunek eksperymentalny”, galeria „Forma” (Wydział Budownictwa i Architektury ZUT), Szczecin, (2009)
  • indywidualna wystawa grafiki pt.: „Metafory” w galerii Klubu Storrady w Szczecinie (2009)
  • wystawa artystów okręgu szczecińskiego ZPAP w galerii „Pommernhus” w Greifswaldzie (Niemcy) (2010)

 

galeria prac

 

grafika " POETYKA FORMY"

                Na ekspozycji zaprezentowane zostały prace inspirowane pojęciem metafory plastycznej. Hasło Horacego Ut pictura poesis (Poemat jak obraz) w swej twórczości próbuję odwrócić, pokazując że to obraz może być nośnikiem znaczeń poetyckich. Zderzenie form i treści w z którego rodzi się nowy sens to punkt wyjścia dla cyklu grafik pt. „Metafory” a także dla barwnych instalacji malarsko – graficznych z cyklu „Transparencje”.Od dawna interesuje mnie poezja jako inspiracja w sztuce plastycznej. Proza Schulza, poezje Leśmiana czy Staffa ze względu na swoją obrazowość wywoływać mogą w wyobraźni szereg obrazów. W taki też obrazowo – poetycki sposób, operujący plastycznym znakiem i syntezą, poezja może pomóc patrzeć na świat i określać go. Prace z cyklu „Metafory” oraz „Transparencje” nie są jednak ilustracjami do konkretnych utworów poetyckich. Są to raczej „pejzaże wewnętrzne”, osobiste ujęcia stanów i zjawisk, operujące również znanymi ogólnie symbolami.
Tak w poezji, jak w plastyce metafora jest nietypowym zderzeniem elementów ewokującym podteksty, nastroje, ukryte znaczenia. Kompilacja tego co odbieram zmysłowo (otoczenia, widzianych miejsc) ze skojarzeniami pojęć rodzi wielowymiarowy sens. Sens, który – jak myślę – może stworzyć nową formę. Stanowi to próbę ukazania mistyki człowieka, przyrody, materii. Obraz może pomóc w odkrywaniu warstw czasu i emocji z jakich składa się przestrzeń i obecna w niej osoba. Prace te są antropocentryczne: pomostem między materialnym otoczeniem a niematerialnym sensem jest człowiek, łączący w sobie te światy przez zespolenia form. Zintegrowany z tym co zewnętrzne, nadaje materii wewnętrzny wymiar i znaczenie. Metafora zachodzi poprzez relację człowiek – przestrzeń, gdzie przestrzeń staje się stanem ducha, składnikiem mentalnego pejzażu. Spotkanie form plastycznych w grafice i malarstwie to nośnik wartości psychologicznych oraz egzystencjalnych. „Metafory” i „Transparencje” pokazać mają duchowy pejzaż człowieka budowany pojęciami uniwersalnymi i podstawowymi, jak życie i śmierć, wolność i zależność, podświadomość, odkrywanie stanów i przestrzeni onirycznych, budowanie przestrzeni poprzez warstwy czasu. Poprzez swoisty panteizm mogą także stanowić nawiązanie do idei Bergsona – pojęcia elan vitale – w opozycji do obecnej, zmaterializowanej rzeczywistości.   
Cykl „Metafory” to 16 prac wykonanych tuszem, kredą i drukowanych cyfrowo w okresie lat 2008 – 2009.  „Transparencje” (2010) to 5 kolorowych instalacji graficzno – malarskich, w których zestawienia form zyskują wymiar warstwowo – przestrzenny. Dodatkowe wartości plastyczne spowodowane są w nich przenikaniem się graficznej (druk na pcv) i malarskiej (akryl na tekturze) strony obrazu. Prace te, w zależności od oświetlenia, ujawniają półprzeźroczyste miejsca akcentujące całość. Spotkanie różnych mediów ma na celu stworzenie nowego wymiaru istniejącego pomiędzy płaszczyznami składowymi, tak jak zderzanie dwóch znaczeń rodzi trzeci sens.
Podsumowując można stwierdzić, że istotną cechą tytułowej poetyki formy jest jej wielowymiarowość. Daje to nadzieję na pogłębiony odbiór i złożone wrażenia z wystawy, wyniesione przez odwiedzających ją widzów...
Joanna Tokarczyk     
 
wernisaż, Galeria Debiut, październik 2010

 

 

 

GALERIA DEBIUT
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 14
85-229 BYDGOSZCZ
DEBIUT@BYD.PL
Szczegółowy kontakt »